Geef uw nieuwe adres uiterlijk zes weken voor de verhuizing via telefoon, email of per brief. Zie onderwerp Contact voor onze contactgegevens.