Plus Magazine verschijnt 11 x per jaar en wordt bezorgd op vrijdag rond de 22ste van iedere maand (soms op dinsdag na de 22ste).
Een uitzondering hierop is het juli/augustusnummer. Dit is een gecombineerd nummer en hierdoor komt er geen nummer uit rond 22 juli.